slide-1 slide-2 slide-3 slide-4 slide-5

Elnyert pályázatok

Komplex gépi tanulás alapú szaktanácsadási rendszer kidolgozása a talajok egészségi állapotának javításához, a fenntartható gazdálkodáshoz

a kedvezményezett neve: KAROTIN Termelő Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a fejlesztés tárgya, célja: „Komplex gépi tanulás alapú szaktanácsadási rendszer kidolgozása a talajok egészségi állapotának javításához, a fenntartható gazdálkodáshoz”

a szerződött támogatás összege: 309.625.000Ft

a támogatás intenzitása: 56,86%

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Célunk a talajok egészségi állapotának javítása, a degradálódás visszafordítása, azaz a fenntartható talajgazdálkodás, a talajvédelem elősegítése. A projekt keretén belül létrehozunk egy laboratóriumi módszertani eljárást és egy talajegészségi döntéstámogató szaktanácsadási rendszert, amely egy modern, gépi tanulás alapú algoritmusokon alapul és ezáltal egy szolgáltatást is, mely értékesítésre kerül. A rendszer nem csupán a tervezett mérési és döntéstámogató módszertan tekintetében újdonság, hanem abban is hogy az algoritmusok egy nagyméretű, országos lefedettségű alapadatbázison alapulnak, és a gépi tanulásnak köszönhetően az adatbázis bővülésével a predikció folyamatosan javul, aminek következtében egyre komplexebb és megbízhatóbb szaktanácsokkal képes ellátni a termelőket, szaktanácsadókat. A termék elsődleges célközönsége a 234000 gazdaságot számláló gazdálkodói réteg, akik jelenleg hazánkban 4,8M ha-on gazdálkodnak, de a szakmai szervezeteknek, integrátoroknak, kereskedőknek is olyan eszközt ad a kezébe, mely segítségével a termékeket, eszközöket célzottabban tudja a gazdálkodó számára értékesíteni, nem csupán nagyobb gazdálkodói elégedettséget elérve, de hozzájárulva a fenntarthatósághoz is. A projekt keretében létrehozandó rendszer nem csupán a tápanyaggazdálkodás támogatására alkalmas, mint a legtöbb hagyományos és precíziós gazdálkodási szaktanácsadási rendszer (Yield Service, PGR) hanem a talaj komplex állapotára,

egészségére és paraméterekre utaló új mutatók felhasználásával(mikrobiológiai közösség, numerikusan leírt aggregát szerkezet és morfológia, szervesanyag minőség, aktivitás) a helyes és fenntartható talajművelést, baktériumtrágyázást, takarónövény fajta és keverék felhasználást is képes megalapozni, és adatbázissal megtámogatott szaktanácsot adni. Továbbá olyan elemeket is mér, melyek nem részei a hagyományos szaktanácsadásnak, de toxicitásukat, talajra gyakorolt hatásukat tekintve fontos azok ismerete. A fizikai paramétereket illetően a rendszer egy, a mezőgazdasági szaktanácsadásban teljesen új paraméter csoportot is tartalmaz a szemcseméret meghatározásra, mely egy fontos de szaktanácsadásban ritkán mért paraméter ezáltal lényegesebb információt szolgáltatva az aggregátumok alakjának és méretének mérésére is, így lehetővé válik a talajok olyan fizikai és morfológiai vizsgálata, amely elsődleges indikátora a talajművelés hatásának, talajok fizikai degradációjának ill. a talaj egészségi állapotának. A mikrobioloógiai indikátorok estében a DNS szekvenálással megvalósított talajlakó kolóniák feltérképezésével a célzott mikrobiológiai készítménytanácsadás, talajtakarási technológiák és talajművelési elvek is megalapozásra kerülnek, melyek eddig a szaktanácsadási rendszerekben lényegében nem jelentek meg. A projekt során kialakítandó eszközparkkal a nedveskémiai megoldásokat kiváltva gyors és pontos adatokat szolgáltathatunk a vizsgált talajok fizikai, kémiai paramétereiről. A rendszerrel a talajminták elemzésének idejét 70%-kal csökkentjük oly módon, hogy veszélyes hulladék nem keletkezik a vizsgálat során. Hazánkban előforduló különböző talajtípusokat széleskörűen vizsgáljuk különböző művelés és mikroklimatikus viszonyok mellett , hogy egy jelenleg rendelkezésre nem álló komplexitású és méretű adatbázist hozzunk létre, lehetővé téve nem csupán a talajok fizikai, kémiai, talajszerkezeti és morfológiai osztályzását, hanem a biológiai aktivitást is vizsgálva egy komplex talajegészség jelentés készítést a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat tükrében, melyre alapozva kidolgozzuk a legjobb elérhető technológiai

ajánlásokat, mind a kémiai, fizikai, morfológia tulajdonságok javítására, mind a talajélet élénkítésére vonatkozóan. A projekt eredménytermékével a gazdálkodó a tápanyag gazdálkodási terven túl, egy talajművelési ajánlást, baktériumtrágyázási tervet, eredménytermékével a gazdálkodó a tápanyag gazdálkodási terven túl, egy talajművelési ajánlást, baktériumtrágyázási tervet, takarónövény ajánlást, azaz egy komplex talajegészség javító ajánlást is kap, ami által lehetősége nyílik a hosszútávú, fenntartható.


ÜVEGHÁZ ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KISZOLGÁLÓ TÉR ÉPÍTÉSE

a Kedvezményezett neve, KAROTIN TERMELŐ KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

a projekt címe,ÜVEGHÁZ ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KISZOLGÁLÓ TÉR ÉPÍTÉSE

a szerződött támogatás összege, 210 MILLIÓ FORINT

a támogatás mértéke (%-ban),: 43%

a projekt tartalmának rövid bemutatása

  • 8520 m2 alapterületű 5*8 térállással rendelkező 6 magas vápamagasságú automatizált üvegház építése,
  • 819 m2 alapterületű kiszolgáló helyiség építése öntözés berendezései (tápoldatozó), építése
  • göngyölegtároló, növény védőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző,melegedő,zuhanyzó, WC), építése
  • iroda, válogató, csomagoló tér, klímakomputer vezérlő helység és közlekedő építése


a projekt tervezett befejezési dátuma : 2020. április 28

a projekt azonosító száma. 1766180759

 

 


ÉTKEZÉSI CÉLÚ NÖVÉNYOLAJ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ FEJLESZTÉS

a Kedvezményezett neve, KAROTIN TERMELŐ KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

a projekt címe,ÉTKEZÉSI CÉLÚ NÖVÉNYOLAJ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ

FEJLESZTÉS

a szerződött támogatás összege, 69,55 MILLIÓ FORINT

a támogatás mértéke (%-ban),: 50%

a projekt tartalmának rövid bemutatása

 

Meglévő üzem alkalmassá tétele étkezési célú napraforgó és szójaolaj előállítására.

A beruházás keretében megvalósult a meglévő épület hőszigetelés valamint egy új résszel való bővítése, valamint beszerzésre kerül egy hántoló gépsor a napraforgó olaj előállításához, egy extruder a szójaolajhoz, amelyek hozzáépíthetők a meglévő sajtoló részleghez, valamint kialakításra került az előállított olaj szűrésére és tárolására alkalmas részleg is.


a projekt befejezési dátuma : 2019. április 15

a projekt azonosító száma. 1772169357


A Karotin Kft. eszközbeszerzése, tárolók építése

Kedvezményezett neve: Karotin Kft.

Projekt címe: A Karotin Kft. eszközbeszerzése, tárolók építése

Szerződött támogatás összege: 313 943 426 Ft

Támogatás mértéke: 70%

A projekt tartalmának bemutatása:

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívására benyújtott és támogatásra alkalmasnak minősített GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04652 azonosítószámú pályázat keretében 313,94 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Az elnyert összeget gabona- és bálatároló építésére (1595,45m2 és 3368m2), valamint eszközbeszerzésre (pl. rakodógépek, hídmérleg, targoncák, szaniter konténer) fordítjuk, megteremtve ezzel annak a lehetőségét, hogy a térség meghatározó, nagykereskedelmet bonyolító középvállalkozása legyünk.

Az épületek a megvásárolt és később értékesített termények szakszerű elhelyezésére, tárolására alkalmasak, a beszerezni kívánt eszközök pedig a magas minőségű, pontos munkavégzést teszik lehetővé számunkra.

 

 

A projekt befejezési dátuma: 2023.07.19.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04652